Recent Changes - Search:

Surveys and data


Instruments


Support to other department sections


Support Dr. Scient. thesis


Contribution to "Scientific infrastructure"


Obsolete, kept for reference


edit SideBar

Last update: April 12, 2024, at 07:29 AM
Version: pmwiki-2.3.22


    Blue system Integration, Canada:    

   ICE RADAR: MAINTENANCE NOTES

UNIVERSITY OF BERGEN
Department of Earth Science
 Allé gt. 41, N-5007 Bergen, Norway 
             
0.1 DRAFT - 26 Feb, 2021 MLS MLS -
VER. STATUS CHANGE DATE BY CHECKED APPROVED

INTRODUCTION


Department of Earth Science, University of Bergen, Norway uses an Ice Radar system manufactured by Blue System Integration, a Vancouver, B.C. Canada based instrumentation company.

This web page documents some maintenance issues.

INSTRUMENT


Click to enlarge.

Click to enlarge.

Click to enlarge.

Click to enlarge.

TEST PROCEDURE


Test of antennas


Checking total resistance between feed point and tail end should show:

 • 1072 or 1092 Ohm for the 5-node antenna (like the 10 MHz)
 • 1280-1300 Ohm for the 10-node antenna (like 5 and 2.5 MHz)

Suggested setup: Multimeter with crocodile clips and a lab needle. Wiggle each node to make sure nothing is lose inside indicating an issue. (This way you can actually check how the node respond to mechanical pull/twist gently). If something has failed, you will get open-circuit.

Test of PC, including remote access


Powered on/off, check that Linksys WLAN router is also switching on.

In the plastic pocket glued on the lid, there should be:

 • A laminated version of power on/off procedure
 • WLAN instructions.

LOGGBOK


År / Dato Av Beskrivelse
2021, Feb MLS
 1. Konnektorer og lodding: Den ene 2.5 MHz antennen fikk montert ny bananplugg og karabinkrok i enden. Det er dobbelt sett av disse antennene, alle er testet OK og den som fikk ny plugg og krok har «reparert»-merking.
 2. Testing: Alle antennene er ohmet, og bøyet gjennom hele for å sjekke for vakkelkontakter. Alle var OK. Antennen som ble fikset testet OK både før og etter montering av ny plugg.
 3. Wifi remote desktop: Ruteren ble festet med strikk over skjermen. Dette for å unngå å måtte borre hull i lokket for å feste den der.
2020 MLS
 1. Konnektorer og lodding: Med hjelp og inspisering av OleM er alle de avrevne og svake kontaktene loddet, og vanntette plugger er satt på. Det er også laget til en plugg med 12V omformer for å kunne koble EPUen rett i vanlig strømuttak.
 2. Testing: Alle antennene er ohmet, og bøyet gjennom hele for å sjekke for vakkelkontakter. Alle var OK. Hele systemet (med 10 Hz antennene for enkelhets skyld) ble tatt ut for å samle noen datapunkt utenfor RFB. Alt fungerte fint her også.
 3. WLAN remote desktop - samme opplegget er gjort for UiB og HPV sine isradarer:
  • Kabelnippler til strøm og Ethernet er montert i aluminiumsplaten til EPUen. Gjennom her går 12 V spenningsforsyning fra skinnen nede i kofferten, og Ethernet-forbindelse fra PC'n til LAN1 på en WLAN router som er festet i lokket. Navn og passord er begge: IceRadar.
  • Vi testet for varmgang i routerne. De blir jo varme men Øyvind mener det er godt innenfor. Uansett kanskje greit å være obs på dette, følge med om tapen smelter e.l.
 4. Øyvind laget beskrivelse av WLAN nettverket, den ligger i en plastlomme i lokket.
 5. Følgende kan gjøres i ettertid: Bestille noen mindre og mer robuste 12V routere istedet for de som er der nå. Det er enkelt å bytte ut disse da kablene allerede er montert.
Edit - History - Print - Search
Page last modified on February 26, 2021, at 09:03 AM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y