Recent Changes - Search:

Surveys and data


Instruments


Support to other department sections


Support Dr. Scient. thesis


Contribution to "Scientific infrastructure"


Obsolete, kept for reference


edit SideBar

Last update: April 12, 2024, at 07:29 AM
Version: pmwiki-2.3.22

VIBROSEIS


VibroSeis survey Denmark 1997

OM ANSKAFFELSEN


Anskaffelse av utstyret er støttet av:

 • University of Wyoming
 • Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd
 • Norsk Hydro
 • Texas Eastern
 • Statoil
 • Universitetet i Bergen

Kostnadsramme 1.4 mill. kroner.

Vi vil rette en spesiell takk til:

 • Scott Smithson. University of Wyoming, som kom med den opprinnelige ideen, og har hjulpet oss på alle mulige måter med å skaffe vibratorer til Norge.
 • Eivind Rygg, Norsk Hydros Forskningssenter, for positiv vilje til å satse på fremtidig faglig utvikling innenfor landseismikk.
 • Brian Stuart, formann NAVF's geofagutvalg; Han har i mange ulike fora understreket betydningen av en langsiktig satsing på landseismiske undersøkelser som et verktøy til økt forståelse av geologien på fastlands-Norge.

HVA ER VIBROSEIS?


En vibrator er en seismisk kilde som sender energi ned i jorden ved å vibrere overflaten i et kontinuerlig varierende svip av frekvenser istedenfor en impuls som hos en eksplosiv kilde. Den seismiske refleksjonsregistreringen vil være en kompleks superposisjon av mange bølgetog. Bølgetogene blir komprimert til en kort bred-bands puls ved en krysskorrelasjon med det orginale utsendte svip og resultatet er en standard seismisk registrering.

En vibrator har en rekke tekniske fordeler over andre landseismiske kilder:

 1. Kjent inngangspuls
  Vibroseisteknikken tillater operatoren å velge frekvensinnholdet i det seismiske signalet. Det gir vidre mulighet til å optimalisere avbildningen av den geologiske strukturen ved å utelukke frekvenser som genererer uønskede signaler som f.eks. overflatebølger. En kontrollerbar inngangspuls gir et datasett som er relativt uniformt fra skudd til skudd.
 2. Krysskorrelasjonsprosessen
  Krysskorrelasjonsprosessen gir mulighet til å ekstrahere signalet selv om signal/støy forholdet er svært lavt. Dette er spesielt viktig i refleksjonsundersøkelser av de dypere deler av jordskorpen med lange registreringstider og svake refleksjoner. Krysskorrelasjonsprosessen er en viktig metode for å eliminere støy som skyldes kjøretøyer som passerer langs geofonutlegget, vind eller rennende vann.
 3. Fleksibilitet i eksperimentelt opplegg
  Fordi vibratorer er mobile og ikke knyttet til en spesiell skuddpunkts lokalitet gir de stor fleksibilitet i valg av kildeposisjon. Dette er spesielt viktig i design av nye registreringsgeometrier, bølgefeltstester og justering av energinivå for å optimalisere effektiviteten i datainnsamlingen.
 4. Kildegeometrier
  Vibratorer har relativt lav energitetthet. Lav energitetthet medfører minimal skade ved hvert skuddpunkt, men også et behov for gjentatte svip ved hver lokalitet. En serie av svip brukes til å syntetisere en kilderekke med et stort antall elementer. Kilderekker gir mulighet til å undertrykke kildegenerert støy som luftbølger og overflatebølger.
 5. Fleksibilitet i prosesseringen
  I de fleste kommersielle operasjoner foretas en vertikal summering av separate vibrator svip i felten, mens i mange undersøkelser i universitetsregi blir hvert vibrator svip registrert på magnetbånd. Dette gir større mulighet til å utføre kilderekke simulering eller vektet sum før CMP sortering.

VIBROSEIS UNDERSØKELSER


Bilder etc. fra noen Vibroseis undersøkelser:

TEKNISKE DETALJER


Edit - History - Print - Search
Page last modified on March 25, 2010, at 01:42 PM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y