Recent Changes - Search:

Surveys and data


Instruments


Support to other department sections


Support Dr. Scient. thesis


Contribution to "Scientific infrastructure"


Obsolete, kept for reference


edit SideBar

Last update: April 12, 2024, at 07:29 AM
Version: pmwiki-2.3.22

Innhold


Linker


Hvordan legge inn linker:

OBS cruise Møre-09


Survey area OBS cruise Møre-09

Figur 1. Mørebassenget.

Processing


Pre-processing Geomar OBS data

Figur 2. Pre-prosesseringsflyt Geomar.

Pre-processing japanese data:

 • Nedlasting av data frå Japan:

scp guest@hk-blade150new.sci.hokudai.ac.jp:/export/home2/work/norway2009/dk2.raw . PW:norway2009

 1. To input filer lages før start i Audun sine Matlab-program; Shot123.txt lages frå creatshot.m og Cutout123.txt lages frå createco.m Ved skuddår brukes creatshotleap.m og createcoleap.m.
 2. Importere Codat, cutoutdats, obshd2ut og shot2info_dst frå Japan: scp guest@hk-blade150new.sci.hokudai.ac.jp:/export/home2/work/codat. PW:norway2009
 3. Deler størrelsen på raw-filen på 8192 og endrer settingen i codat til å være litt større enn dette produktet.
 4. Opne Codat i Billy og endre settingene der og eksporterer deretter filen til Pandora. Kjører Codat i Pandora: pandora 28% ./codat > obs309log.txt. Som rsultat genereres inf- og wv-filer.
 5. pandora 34% obshd2ut dxd.tc < dxd.inf > tcdxd.inf.
 6. [trondk@billy japanese]$ ./shot2info_dst < shot3.txt > dxd.sht.
 7. Sjekker i Kate at dxd.sht og tcdxd.inf har likt antall linjer. Evt korrigerer.
 8. Eksporterer dxd.sht til Pandora.
 9. pandora 34% ./obsconv.
 10. pandora 146% ./relobs.hyb.csh obs304.segy y 100 j 1

Processing Geomar segy-files:

 • Med konvolusjon, agc og kuttet 15 sekunder:

segyread tape=p01.obs112.1.sgy endian=1 | segyclean | supef mincorr=0 maxcorr=11 | sufilter f=2,5,15,20 | sugain agc=1 wagc=4 | suwind tmin=0 tmax=15 |segyhdrs | segywrite tape=p01.obs112.1fagc.segy endian=0 Husk sureduce dersom dataene ikkje er hastighetskorrigerte.

Flippe 180 grader:

 • Flipper først "offset":
 1. segyread tape=p03.obs303.1.sgy endian=1 | segyclean | sugethw key=offset output=geom > Navn på fil (f. eks offsetobs303)
 2. tac offsetobs311 > offsetobs311flipped
 3. (kun for japanske) awk '{ print $1*-1}' offsetobs204flipped > offsetobs204flipped_new
 4. a2b n1=1 < offsetobs204flipped_new > offsetobs204flipped.bin
 5. segyread tape=obs311.segy.corr endian=0 | segyclean | suwind key=tracf min=1 max=1 | suflip flip=2 | sushw key=offset infile=offsetobs311flipped.bin > obs311_flipped.su
 6. (med filtering og agc) segyread tape=obs204.segy.corr endian=0 | segyclean | suwind key=tracf min=1 max=1 | sufilter f=2,5,15,20 | sureduce | sugain agc=1 wagc=4 | suwind tmin=0 tmax=15 | suflip flip=2 | sushw key=offset infile=offsetobs204flipped.bin > obs204_flipped.su
 • For å få dei tyske filene over på minus/pluss offset:
 1. segyread tape=p03.obs310.1.sgy endian=1 | segyclean | sugethw key=offset output=geom | more
 2. segyread tape=p03.obs310.1.sgy endian=1 | segyclean | sugethw key=offset output=geom > offsetsobs310
 3. kate offsetsobs310
 4. awk '{if (NR<=289) print $1*-1}' offsetsobs310 > offsetsobs310left
 5. awk '{if (NR>289) print $1}' offsetsobs310 > offsetsobs310right
 6. cat offsetsobs310left offsetsobs310right > offsetsobs310new
 7. a2b n1=1 < offsetsobs310new > offsetsobs310new.bin
 8. segyread tape=p03.obs310.1.sgy endian=1 | segyclean | sushw key=offset infile=offsetsobs310new.bin > obs310.1.su
 9. (med filter og agc): segyread tape=p03.obs310.1.sgy endian=1 | segyclean | sufilter f=2,5,15,20 | sugain agc=1 wagc=4 | sushw key=offset infile=offsetsobs310new.bin > obs310.1_filagc.su
 • For å lage postscript-fil:

segyread tape=obs311.segy.corr endian=0 | segyclean | suwind key=tracf min=1 max=1 | sugain mbal=1 | supef mincorr=0 maxcorr=11 | sufilter f=2,5,15,20 | sureduce | sugain agc=1 wagc=4 | suwind tmin=0 tmax=15 | segyhdrs > testobs311_dbfilagc.su

 • Opner deretter (Audun sitt) plotting-program og endrer settingene.

suwind key=offset min=-100000 max=500000 tmin=0 tmax=12 < $sufile | supswigb xcur=1 key=offset perc=80 interp=1 nbpi=600 d1num=2 wbox=6 hbox=4 n1tic=5 n2tic=5 > $psfile

 • A1-plotter:wbox=24 hbox=16 -> OK
 • Kjører programmet med su-filen som input og lagrer output som ps-fil.

Processing Japanese segy-files

 • For å "klippe ut" kanaler:

segyread tape=obs102.segy endian=0 | segyclean | suwind key=tracf min=1 max=1 | segyhdrs | segywrite tape=obs102_ch1.segy endian=0 Ch. 1= Vertikal low gain. Ch. 2= Horisontal (s-bølge). Ch. 3= Horisontal (s-bølge). Ch. 4= Vertikal high gain.

Processing 1-channel data

SU commands:

 • For å sjå ei fil på skjermen:
 1. segyread endian=0 tape=test3obs106.segy | segyclean | suximage perc=98 (pandora)
 2. segyread endian=1 tape=p03.obs303.1.sgy | segyclean | suximage perc=98 (billy)
 3. gv testobs101.ps (postscript)
 4. suximage perc=97 < obs311_flipped.su
 5. suxwigb perc=97 key=offset < obs311_flipped.su
 • Hvordan kopiere filer på Billy?

cp /uibsan/survey/work/OBS-2009/Set_SP_UTM.txt /uibsan/home/trondk/moere-basin/p01/1ch

 • Header info:

segyread tape=p01.obs106.1.sgy endian=1 | surange

 • Kommando for å lese offset på skudd:

segyread endian=1 tape=p03.obs303.1.sgy | segyclean | sugethw key=offset output=geom | more

Interpretation


Petrel

 • Interpretation of data (segy-files and wells) downloaded from Diskos.com to create a starting model.

Geograpix

Modeling


Rayinvr.

Input-filer:

 • tx.in (pick-fil)
 • r.in (parameterfil)
 • v.in (kan lages frå c.in via c2v)

Vmed (interaktivt)

Kommandoer i Vmed:

 • Alt Gr 7: Minsker
 • Alt Gr 0: Forstørrer
 • u : Opp
 • d : Ned
 • e : Edit mode
 • v : Viser hastighetsnoder nede
 • Shift v: Viser hastighetsnoder oppe
 • Ctrl v: Setter inn ny node
 • n : Viser dybdenoder
 • Ctrl n: Setter inn ny dybdenode
 • Crtrl a: Merker alle
 • Ctrl x: Sletter valgte node/lag
 • q : Avslutter uten å lagre
 • W : Lagrer

Damped Least Square.

Dmplstqr (Damped Least Square) inverterer mellom observert og kalkulert kurve. Nodene som skal inverteres sette til 1 i Vmed.

Trenger:

 1. Sti : set path= ( /prog/rayinvr/ $path )
 2. d.in:
     &dmppar xmax=207.,

      dmpfct=2.0,

      bndunc=0.100,

      velunc=0.300,

      &end
 • xmax= lengden på profilet (samme som i r.in)
 • dmpfct= dempning (mellom 1 og 20)
 • bndunc og velunc= grense for justering.

Husk å lagre v.in som vstart.in før inversjonen starter. For kvar inversjon genereres ei v.bak fil som er identisk med forrige v.in fil. Denne kan lagres dersom den er spesielt lovende, før ein fortsetter inversjonen.

Preliminary modeling results

Figur 3. Foreløpig modell 231209 i vmed

Diverse teknisk


Kompilere Rayinvr på laptop med Linux:

 1. Laster ned og pakker opp rayinvr.tar vha kommandoen tar xvf rayinvr.tar.
 2. Laster ned og pakker opp rayinvr_patch.tgz vha dobbelklikke og "extract".
 3. Kjører kommandoen (frå readme):patch -p0 < rayinvr_g77.diff.
 4. Kjører scriptet build_all.bash.
 5. Går inn i alle undermappene og endrer i Makefile f77=> g77.
 6. Kjører alle dei endrede Makefile.
 7. Flytter tx.in, v.in og r.in til rayinvr-katalogen.
 8. Kjører rayinvr.

Diverse bilder


Dette er et bilde
Figur 4. Norskehavet.

Dokumenter


Avsnitt 2


Edit - History - Print - Search
Page last modified on June 15, 2010, at 11:25 AM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y