Recent Changes - Search:

Surveys and data


Instruments


Support to other department sections


Support Dr. Scient. thesis


Contribution to "Scientific infrastructure"


Obsolete, kept for reference


edit SideBar

Last update: April 12, 2024, at 07:29 AM
Version: pmwiki-2.3.22

LÆRLINGER I SERVICE-ELEKTRONIKK


#### NB ### 14. januar 2005:

Vi har besluttet å legge ned vår lærlingeordning. Beklager å skuffe dere som sender søknad om læreplass ...

Elektronikkverkstedet ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, har læreplasser innen Serviceelektroniker-faget. Fordypningsemner kan være Maritime elektroniske systemer, Data- og kontorsystemer, eller Radiokommunikasjonssystemer. Siden høsten 1997 har 11 lærlinger avlagt fagprøve ved instituttet.

FAGET SERVICEELEKTRONIKK


Serviceelektronikere arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr som radio, fjernsyn, datamaskiner, sykehus-, skips- og bilelektronikk. Faget er en del av Elektrofagutdannelsen, som bl.a. også omfatter utdannelse av elektrikere, automatikere, heismontører, telekommunikasjonsmontør og elektroreperatører.

Serviceelektronikk er en 4,5 års lang utdannelse som påbegynnes etter 10-årig grunnskole. Tre av disse årene er skolegang, og de siste et og et halvt er læretid i bedrift. Det første skoleåret består av "Grunnkurs Elektrofag", det neste året omfatter "VK1-elektronikk" og det tredje "VK2-serviceelektronikk". Elevene velger faglig fordypning innen følgende emner:

 • Lyd- og bildesystemer
 • Radarsystemer
 • Data- og kontorsystemer
 • Medisinske elektroniske systemer
 • Tele-, kontroll- og alarmsystemer
 • Elektroniske systemer i kjøretøy
 • Radiokommunikasjonssystemer
 • Maritime elektroniske systemer

Etter VK2 starter 18 måneders læretid i bedrift, som avsluttes med en ukes fagprøve - og forhåpentligvis fagbrev!

Læretiden i bedrift skal være en såkalt "verdiskapningsdel". Dette er spesielt for serviceelektronikere og automatikere, som har ett års ekstra skolegang (VK2) i forhold til de øvrige utdanningsveiene innen Elektrofagutdannelsen. For de andre utdanningsveiene er læretiden både av lengre varighet (2 år) og mer teoretisk innrettet.

Mer informasjon om lærlingeordningen fra Hordaland Fylkeskommune, Fagopplæringskontoret. Læreplan for faget finnes her.

OPPGAVENE OG ARBEIDSPLASSEN


Oppgavene omfatter test, reparasjon og bruk av ulike typer geofysiske instrumenter. Deltakelse ved instituttets toktaktiviteter kan være aktuelt. Oppgavene omfatter også konstruksjon og test av nytt elektronisk utstyr.

Eksempler på utførte lærlingearbeider


Prosjekt Beskrivelse Hvem
Geoplot System for innsamling av data fra en-kanals streamer Christian
Curiebalanse Instrument for å måle hvordan steinprøvers magnetiske egenskaper endres som funksjon av temperatur Christian, Anders
GPS QC Overvåkning av navigasjonssystemet på Universitetets forskningsfartøy "Håkon Mosby" Erik
Avlesning av dybdesensorer som monteres på luftkanoner Avlesning av dybdesensorer som monteres på luftkanoner Halvard
Sync Unit Interface mellom navigasjonssystemet på seismikkskip, og Airgun control unit. Anders

Oversikt over programvare som anvendes, og aktuelle oppgaver:


 • Linux OS (RedHat eller SUSE)
 • C, C++ (Tips: Lær C på WIN plattform med Dev-C++)
 • Python, også med Matplotlib, eller PyQwt
 • Graphical User Interface (GUI):
  • Python Tkinter - enkle prototyp GUI'er.
  • Qt. Fremstiller GUI i QT IDE/Creator, konverterer ui-filene ("User Interface") til Python eller C. Også brukt Qwt (Qt Widgets for Technical Applications).
  • GTK (via GLADE eller som kall i C kode).
 • Kartfremstilling: Generic Mapping Tools
 • Plott: Gnuplot.
 • Også Real-time Linux (RTL), bruk av interrupts. Trond ferdig med prosjekt der PC synkroniseres mot GPS, med PPS-signal fra GPS rutet til interrupt på serieport. PC'en kan så tidsstemple hendelser på paralellportens ACK interrupt med ca. 10 µs nøyaktighet. Anvender her . Og se hvordan man kan løse problemer ved å samarbeide med andre via web ('trondsol' er en av lærlingene). Prosjektet er registrert på Sourceforge GPS Configurator
 • Windows OS
 • Kretstegning og simulering: MicroSim ver. 7.0.
 • Programmeringsspråk:
  • For DOS: Turbo Pascal
  • For Windows: Delphi eller Visual Basic.
 • Programbiblioteker:
 • Web programmering
  • HTML kode skrives i ulike editorer.
  • Script på serversiden: PHP, koplet mot database MySQL.
  • XML teknologi: Transformasjoner (XSLT) via PHP eller script (XALAN), validering m/ Schemas.

Lærlingene får programmere såkalte "embedded" CPU-kort. Vi har så langt benyttet Flashlite-V25 og LogicFlex kort fra JK Micro. Embedded-kort med Linux er og brukt, som disse kortene fra GumStix. Et eksempel på denne type programmering er vist her. ELAB disponerer ellers en rekke måleinstrumenter og et komponentbibliotek.

Lærlingene får egen arbeidsplass med PC.

LØNNSBETINGELSER


I de første seks månedene får lærlingen 45% av lønnstrinn 20, de neste seks 55% og de siste seks 80%. I henhold til Statens Lønnsregulativ (pr. 1. mai 2002) vil ltr. 20 gi en bruttolønn på kr 17.683 pr. måned (det trekkes ikke pensjonsinnskudd).

Lærlinger kan også ta benytte seg av den avtalen UiB har med NextGentel om bredbånd, som gir Delta hastighet (2048/640) for kr. 398 pr. måned (2 års avtale).

FAGPRØVER


Fagprøven skal være et selvstendig arbeid av en ukes varighet. Den skal inneholde både en praktisk og teoretisk del.

Oppgavetekster og dokumentasjon for fagprøvene som er gitt ved IFG:

INTERESSERT I LÆREPLASS?


Ta kontakt med Ole Meyer, tlf. 5558 3421, Email: ole.meyer at geo.uib.no

Besøk oss gjerne for omvisning - men ring først for å avtale tid! Vi holder til i 2. etasje i Realfagsbygget. Vår adresse er Allé gt. 41.

Realfagsbygget i Allé gaten

Realfagbygget i Allé gt.

Vi tilbyr også utplassering for elever i VK2. Kristian deltok i en slik ordning fra oktober 2001 - les årsrapporten hans her.

HVA NOEN AV LÆRLINGENE GJORDE ETTERPÅ


 • Daniel:
  • Læretid 24/8-1998 til 24/2-2000.
  • Så militærtjeneste - bl.a. ombord i kystvaktens fartøyer. Etter det arbeid på data- og elektronikk serviceverksted. Nå ansatt i seismisk prospekteringsselskap med arbeidsplass ombord på seismikk skip.
 • Erik:
 • Halvard:
 • Bodil:
  • Læretid 22/8-2000 til 22/2-2002. Midlertidig ansatt ved Aanderaa Instruments fra 1/3-2002. Fullført ingeniørutdanning Nord-Trøndelag Ing.høyskole. Nå leder displayutvikling Jacob Hatteland.
 • Kristian:
  • Læretid 10/8-2002 til 10/2-2004. Fullført militæret. Studier i Stavanger.

Sist oppdatert: 15. august 2009 (OM). Link til opprinnelig side.

Edit - History - Print - Search
Page last modified on November 12, 2015, at 09:14 AM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y